Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Flens municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Mattias, Flen har ett samlat dokument som heter Färdplan Flen, vilket är kommunens strategiska plan med budget 2022. Där framgår all information...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?