Hej   Gällande flerårsplan i Falköpings kommun för år 2022-2024 är på 40 sidor. Den finns digitalt publicerad på kommunens hemsida under följande...
Hej! Här kommer Falköpings kommuns policy för digitalisering. Se länk nedan. https://www.falkoping.se/download/18.313be7f315ca7227f0a456/1497518954007...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?