Hej! Du har begärt ut kommunens drifts- och investeringsbudget. Bifogar senast beslutade budget i sin helhet samt några av tabellerna i excel. Om du...
Sophantering, integration och kollektivtrafik
Response by Falkenberg municipality to Miss R.G on .

Partially successful.

Hej Miss R.G! Eftersom du inte begär ut några specifika handlingar så får du ett allmänt hållet svar med information angående hur kommunen arbetar ino...
Upphandlingsplan
Follow up sent to Falkenberg municipality by Public Insight on .

Successful.

Hej! Jag hittar inte upphandlingsplanen på hemsidan, kan ni hjälpa mig med en länk eller lämna ut handlingen? Ha det fint, Elenor
Hej! Översänder begärd handling. Den finns även på https://kommun.falkenberg.se/download/18.2f10ec5b1627233901b23a5b/1523400629776/It-infrastrukturpro...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?