Vad gör dom med MDFFS följer dom SFS 1999:175
Med vänlig hälsning Registrator DIGG – Myndigheten för digital förvaltning Agency for Digital Government 0771-11 44 00 www.digg.se -----Ursprunglig...
Hej! Här kommer den efterfrågade informationen. Gällande vilka upphandlingar kopplade till digital infrastruktur och tjänster för covidbevis, se bifog...
Källkod till vaccinbevis-verifieringsapp
Follow up sent to Authority For Digital Management by Jacob Karlsson on .

Successful.

Till DIGG, Men gud tack så mycket! Trodde inte att det skulle ligga uppe redan innan jag frågade :) (hittade ingen länk på hemsidan) Kul med moder...
Upphandlingsplan
Response by Authority For Digital Management to PublicInsight on .

Successful.

Hej! Vi har ingen upphandlingsplan som är officiell eller publiceras, men vi vet i dagsläget om att vi har tre upphandlingar planerade att genomföras...
Hej! Här kommer handlingar som tillsammans är ärende 2021-518.   2021-518 Publicera information om . . . leverantörsfakturor som öppna data Bes...
arbetsordning för DIGG
Response by Authority For Digital Management to Ola Olofsson on .

Successful.

Hej! Här kommer den efterfrågade handlingen. Med vänlig hälsning Registrator -----Ursprungligt meddelande----- Från: Ola Olofsson <[Registrators #53...
Här kommer de efterfrågade handlingarna. Med vänlig hälsning Registrator -----Ursprungligt meddelande----- Från: DIGG - Myndigheten för digital fö...
Hej!   Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, startade den 1 september 2018. Registratur och diarium har sedan starten utförts av CSN enligt e...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?