Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Request sent to Bodens municipality by Christoph Andersson on .

Long overdue.

Till Bodens kommun, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarand...
Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?