Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Berg's municipality to Henrik Nilsson on .

Successful.

Hej Henrik. Här kommer efterfrågad info. Mvh Erika Löfgren Erika Löfgren Ekonomihandläggare Stabsavdelning Tel: 0687-161 67 Epost: [e-postadress] B...
Hej! Här kommer en länk till Bergs Kommuns budgetdokument. https://www.berg.se/download/18.5ede9f8c17f019bd422abbb/1645618976164/Budget%202022.pdf Mvh...
Planer om byggnad av seniorboende
Response by Berg's municipality to Carin Hellberg on .

Successful.

Hej, Det som finns att redovisa idag är beslutet taget av Kommunstyrelsen att det ska byggas ett ”+65-boende” i Svenstavik, se bifogat dokument. Et...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?