Jag läste upp lite på formatet och hittade följande: https://aclanthology.org/2022.term-1.3.pdf Däri beskrivs en konvertering till ett nyare format T...
Förklaring av begrepp i öppna data
Svar från Institutet för språk och folkminnen till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej! Jag har pratat med våra utvecklare nu och vi har bestämt att vi tar med oss din fråga in i arbetet med utveckla hela verksamheten med öppna data...
Begäran om öppen data om svenska språket
Svar från Institutet för språk och folkminnen till Uppenbar Pseudonym den .

Informationen fanns ej.

Hej! Idag har vi ingen uttalad digitaliseringsstrategi. Tillgängliggörande genom digitalisering och digitisering är dock en stor del av vår verksamhet...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?